Termeni si conditii

1. Introducere :

Site-ul www.evocleaner.ro este proprietate a IRENE NAILS ART SRL avand Cod Unic de Înregistrare 38333843 cu nr. de ordine in Registrul Comertului J22/3164/2017.

Utilizarea,achiziționarea sau vizualizarea produselor/serviciilor prezente în site-ul online , implica acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în continuare. Pentru o mai bună utilizare și înțelegere a site-ului nostru te rugăm să citești pagina prezentă.

IRENE NAILS ART SRL își asumă dreptul de modifica prezentul document fără notificare în prealabil.

2. Definiții:

 • Vânzător – www.evocleaner.ro reprezentat de societatea IRENE NAILS ART SRL avand CUI 38333843 cu nr. de ordine in registrul comertului J22/3164/2017 cu sediul in Mun. Iasi, Jud. Iasi, Str. Crivatului Nr. 10 C
 • Cumpărător – este reprezentat de o persoană fizică sau juridică ce ce solicita si fase o comanda.
 • Produse și servicii – orice bun sau serviciu oferit de către evocleaner.ro, inclusiv documente și servicii menționate în comanda/contract ce urmează a fi furnizate de către Vânzător pentru Cumpărător.
 • Comanda – produse și/sau servicii achiziționate prin intermediul serviciului ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul își oferă acordul de a transmite bunurile și serviciile, iar Cumpărătorul își oferă consimțământul pentru primirea acestora și achitarea contravaloarei
 • Contract – Comanda confirmată de către Vânzător

3. Documente contractuale

Prin înaintarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul evocleaner.ro, Cumpărătorul își oferă consimțământul în legatură cu forma de comunicare (prin e-mail sau telefonic) prin care Vânzătorul își desfășoară activitatea . Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, după cum urmează :

 1. Comanda – unde vor fi menționate datele de livrare și facturare alături de toate condițiile sale specifice
 2. Specificații sau observațiile Cumpărătorului ( unde este cazul )
 3. Termenii și condițiile.

Dacă Vânzătorul este de acord cu comanda efectuată de către Cumpărător și o confirmă, acest lucru reprezintă acceptarea totală a condițiilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră completă atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător fără a mai fi necesară o confirmare de primire din partea acestuia . Vânzătorul nu consideră o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

4. Obligațiile Vânzătorului

 • Datele prezentate pe site-ul evocleaner.ro , au caracter informativ și pot fi modificate oricând fără o anunțare prealabilă. De asemenea , din considerente legate de spațiu și coerența structurii informațiilor, descrierile produselor pot fi incomplete. Totuși Vânzătorul depune toate eforturile pentru a prezenta cele mai relevante informații pentru utilizarea în parametri optimi a produsului achiziționat.
 • Comunicare cu site-ul – se poate realiza prin postarea opiniilor legate de serviciile vândute , sau prin adresele menționate în secțiunea ” Contact ” . Vor fi șterse și exculse din site părerile care conțin un limbaj inadecvat. Vânzătorul își asumă dreptul de a gestiona informațiile primite pe site fără a fi nevoie să aducă justificari pentru acest lucru.

5. Facturare&Plați

Prețul, modalitatea de plată și termenul scadent de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și/sau Serviciile livrate, Cumpărătorului revenindu-i obligația de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii conform ligislației în vigoare.

6. Termene Și Penalități

În cazul în care Vânzătorul nu poate duce la bun sfârșit termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii , are obligația de a anunța Cumpărătorul de noul termen estimativ de finalizare a livrării. În cazul în care Cumpărătorul ofera informații eronate sau incomplete legate de datele de facturare se va stabili un nou termen de onorare a Comenzii .

7. Cesionarea Și Subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o parte terță pentru serviciile ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului,nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va rămâne responsabil față de Cumpărător pentru obligațiile contractuale.

8. Drepturile de autor(proprietate intelectuală)

Site-ul evocleaner.ro și întregul său conținut (imagini , texte , grafice , simboluri , elementele de grafică web, e-mail-uri , scripturi , programe , logo și alte date) este proprietatea IRENE NAILS ART SRL și a furnizorilor săi, fiind apărat de Legea nr.8/1996 care se referă la protecția drepturilor de autor și se pedepsește conform legislației în vigoare. Este permisă folosirea site-ului evocleaner.ro în limitele menționate de prezentul document. Site-ul evocleaner.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea incorectă a conținutului site-ului.

9. Protecția datelor

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al site-ului nostru online, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. IRENE NAILS ART SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 18261 din data de 08.08.2019 .Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, IRENE NAILS ART SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine. Am pregătit aceast document prin care dorim să te informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru bbmag.ro. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei pagini.

IRENE NAILS ART SRL se obligă ca datele cu caracter personal să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing. Datele personale vor putea fi însa transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități pentru a efectua orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Informațiile furnizate către IRENE NAILS ART SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea serviciilor, trimiterea de mesaje personalului IRENE NAILS ART SRL, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. IRENE NAILS ART SRL nu furnizează adresa ta de e-mail unor terți, nu încurajază spam-ul, și nu face publice datele furnizate de către clienții săi fără acordul explicit al acestora.

Ținând cont de modul de transfer a datelor cu caracter personal stocate de către serverul https://www.evocleaner.ro pe cale electronică , IRENE NAILS ART SRL nu se face răspunzătoare în niciun fel de pierderea sau copierea acestora de către persoane neautorizate, prin folosirea sistemelor de interceptare. După caz, în urma sesizărilor utilizatorilor, IRENE NAILS ART SRL va lua toate masurile necesare si va pune la dispoziție toate fișierele organelor competente pentru rezolvarea acestui tip de infacțiune.

Utilizatorii pot seta browserul să nu accepte cookies din partea site-ului evocleaner.ro. În aceasta situație, IRENE NAILS ART SRL nu poate garanta funcționalitatea completă a site-ului evocleaner.ro

Site-ul evocleaner.ro folosește Google Analytics pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Google Analytics folosește cookies pentru a colecta informații standard de înregistrare și informații privind activitatea utilizatorilor. Informațiile colectate sunt în totalitate anonime.

Informația generată de cookie în legătură cu modul de folosire a site-ului evocleaner.ro (inclusiv adresa IP) este transmisă către Google. Această informație este folosită apoi pentru a evalua modul de folosire a site-ului de către utilizatori și pentru a realiza rapoarte statistice legate de activitatea site-ului. IRENE NAILS ART SRL nu va folosi aceste date statistice pentru a asocia identitatea unui utilizator cu o adresă IP.

Site-ul evocleaner.ro folosește Google Analytics pentru a face publicitate online. Evocleaner.ro folosește opțiunea de publicitate Remarketing oferită de Google. Prin intermediul acestui tip de publicitate, Google colectează cookies de pe acest site pentru ați arăta campanii publicitare mai aproape de interesele tale, exprimate prin tipurile de pagini accesate în trecut pe site-ul nostru.

Distribuitorii terță parte, inclusiv Google, afisează anunțurile noastre publicitare pe site-uri de pe internet. Evocleaner.ro precum si distribuitorii terță parte, inclusiv Google, utilizează modulele cookie primare (cum ar fi modulul cookie Google Analytics) si modulele cookie terță parte (cum ar fi modulul DoubleClick) in combinație pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri în funcție de vizitele anterioare efectuate pe site.

Site-ul evocleaner.ro foloseste FaceBook Ads ca intermediar pentru marketing online. Facebook Ads foloseste cookies pentru a colecta informatii standard privind activitatea utilizatorilor pe site-ul evocleaner.ro

NE POȚI CERE :

 • să confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să îți punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu ți-au fost deja furnizate prin această informare.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail la adresa office@evocleaner.ro

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a utilizatorilor bbmag.ro, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către IRENE NAILS ART SRL a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul evocleaner.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

IRENE NAILS ART SRL nu poate fi făcuta responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. 

10. Responsabilități :

 • Livrare – Vânzătorul își asumă obligația de a executare a Serviciile către Cumpărător.
 •  

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrare .


Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

11. Acceptarea Contractului

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificaiților tehnice, atunci Vânzătorul își asumă aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor, excepție făcând situația în care bbmag.ro se află în imposibilitate din cauza unor factori de natură externă caz în care acesta se obligă să ramburseze contravaloarea achitată de catre Cumpărător dacă este cazul. De asemenea, pentru produsele si serviciile vândute și livrate de evocleaner.ro. Cumpărătorul beneficiază de returul produselor in 30 de zile lucrtăoare.

12. Legea Aplicabilă :

Prezentul document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

13. Rezolvarea litigiilor

IRENE NAILS ART SRL încearca și dorește soluționarea eventualelor litigii pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată competențe. Fiind de acord cu acesti Termeni și Condiții, clientul își asumă în totalitate răspunderea. Forța majoră invocată și probată de una din parți în condițiile legii, exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plată pentru serviciile prestate până la apariția ei – pe întreaga durată a forței majore .

14. Asistența și soluționarea problemelor

Pentru informații suplimentare, asistență și rezolvarea problemelor te rugăm să ne contactezi la numarul de telefon afișat în secțiunea CONTACT sau prin e-mail.